Szukaj
Dostęp bezpośredni

Zakres zastosowania

card_1 oferuje zaawansowane rozwiązania specjalistyczne w wielu dziedzinach projektowania.

Geodezja

Rejestrowanie zasobów, tyczenie, kataster lub pomiary nadzorujące. Za pomocą card_1 można pewnie i szybko realizować pomiary geodezyjne w terenie i w biurze. card_1 zapewnia płynną pracę przy projekcie, od pomiarów w terenie po projekt gotowy do przekazania inwestorowi. 

Projektowanie dróg

Zastosowanie do projektowania dróg i prac pomiarowych to podstawowe możliwości programu card_1. Bez dobrze zaprojektowanych rozwiązań w tym zakresie card_1 nie byłby tym, czym jest dzisiaj: jednym z wiodących systemów z zakresu tworzenia dróg komunikacyjnych.

Projektowanie dróg szynowych

W projektowaniu kolejowym card_1 od wielu lat wyznacza standardy. Kolej dalekobieżna lub przemysłowa, metro lub tramwaj. Za pomocą card_1 szybciej osiągniesz cel. Zintegrowane przepisy różnych systemów kolejowych skutecznie wspomagają użytkownika w projektowaniu i automatycznie zapewniają prawidłowe schematy wszystkich planów.

Transrapid

card_1 przez wiele lat był jedynym na świecie komercyjnym programem do projektowania magnetycznych kolei dużych prędkości. Funkcjonujące od 2002 roku połączenie z lotniskiem w Szanghaju oraz prawie wszystkie odcinki trasy Hamburg-Berlin zostały zaprojektowane w programie card_1.

Gospodarka przestrzenna i urbanistyka

card_1 zapewnia prawie nieograniczone możliwości opracowywania i tworzenia map oraz planów. Docenią to zwłaszcza osoby wykonujące prace z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki.

Systemy odprowadzania wody

Dzięki card_1 zapanujesz nad kanalizacją: od inwentaryzacji istniejących sieci kanalizacyjnych i zarządzania nimi po projektowanie, obliczenia i tworzenie planowanych sieci.  

Roboty ziemne

card_1 można stosować do różnych zadań terenowych w zakresie robót ziemnych: inwentaryzacji zasobów, tyczenia, obmiarów oraz przedmiarów.

Kosztorysowanie

Do kosztorysowania w projektach z zakresu budownictwa lądowego i wodnego card_1 oferuje profesjonalne narzędzia, które ułatwiają obliczenia ilościowe.

Budownictwo rzeczne i wałów ochronnych

Wraz ze zmianami klimatycznymi coraz częściej występują zjawiska powodziowe. W związku z tym w budownictwie rzecznym i wałów ochronnych pojawiają się nowe wyzwania. card_1 zapewnia bardzo dobre przygotowanie do zadań związanych z techniką budownictwa rzecznego i wodnego.

Ochrona środowiska

Ochrona srodowiska: CARD / 1 sprosta wyzwaniom projektowania, które obecnie musi zapewnic aktywną i pasywną ochronę środowiska.