Szukaj
Dostęp bezpośredni

System

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu CAD dostosowanemu specjalnie do potrzeb inżynierii lądowej i wodnej znacznie szybciej osiągniesz cel. Wszystkie elementy oprogramowania card_1 opracowano w jednym celu. Jest nim efektywna realizacja zadań związanych z pomiarami i projektowaniem. 

Ogólne właściwości systemu

 • Jednolita koncepcja rozwoju 
 • Różnorodne rozwiązania kompleksowe dla inżynierów budownictwa lądowego i wodnego
 • Uniwersalny i jednolity interfejs użytkownika 
 • Specjalistyczne wsparcie użytkowników na każdym etapie 
 • Budowa modułowa 
 • Różne języki 
 • Zastosowanie międzynarodowe 
 • Otwarte interfejsy systemowe 
 • Innowacje praktyczne w codziennej pracy projektowej 

Zarządzanie projektami

 • Spersonalizowane ustawienia programu
 • Centralne zarządzanie danymi projektowymi 
 • Szablony i wzorce projektów 
 • Klucz sprzętowy do serwera 

Wbudowany specjalistyczny model danych 3D

 • Ciągły przepływ danych 
 • Projektowanie w oparciu o modele 
 • Automatyczne tworzenie rysunków 
 • Obsługa standardowych formatów danych podczas importu i eksportu 
 • Przechowywanie danych bez redundancji 

Przejrzyste dane projektowe

 • Widoki projektów: plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój poprzeczny oraz prezentacja przestrzenna 
 • Prezentacja rysunków 
 • Przedstawienie graficzne z detalami 
 • Opcjonalne opisy
 • Dowolna liczba fragmentów w różnych widokach 

Innowacyjny interfejs użytkownika

 • Standardowe elementy Windows uzupełnione o specjalistyczne wymagania 
 • Różne widoki graficzne 
 • Przejrzysty podział na grupy funkcyjne 
 • Menu ulubionych 
 • Okno protokołów z funkcjami cofania i przywracania 
 • Bezpieczna i komfortowa praca 

Specjalistyczna pomoc podczas pracy

 • Uwzględnienie norm branżowych i przepisów 
 • Zintegrowane dyrektywy i przepisy 
 • Właściwe ustawienia wstępne 
 • Kontrola danych według specjalistycznych kryteriów 
 • Automatyczne tworzenie rysunków, np. plany specjalne podczas projektowania 

Różne języki

 • polski, niemiecki, angielski, rosyjski, chiński

Zalecenia systemowe

 • System operacyjny: Windows 7 (64 Bit) lub Windows 8.1 (64 Bit) 
 • Pamięć główna: min. 8 GB 
 • Procesor: Quad Core 
 • Karta graficzna: chipset GeForce (NVIDIA) i chipset Radeon (ATI(AMD)). W przypadku korzystania z prezentacji przestrzennej lub symulacji jazdy sterownik karty graficznej musi obsługiwać co najmniej DirectX 9c lub OpenGL. Należy pamiętać o zapewnieniu obsługi sterownika. 
 • Monitory: wykorzystanie dwóch monitorów zapewnia lepszą przejrzystość i umożliwia jednoczesne uzyskanie wszystkich informacji. 
 • Sieć: stacja robocza i połączenie serwera 1 Gbit. 
 • System operacyjny serwera: Windows Server 2012.