Szukaj
Dostęp bezpośredni

card_1 moduły

card_1 wspomaga w szerokim zakresie realizację wszystkich zadań z zakresu inżynierii lądowej i wodnej. Oprogramowanie składa się ze 125 modułów i rozszerzeń. Jaki obszaru Cię interesuje? Kliknięcie na obraz powoduje przejście do opisu modułów danego obszaru specjalistycznego.

Chętnie zestawimy indywidualny pakiet zgodnie z życzeniami. Wystarczy przesłać do nas zapytanie. 

Moduły systemowe

Pojęcie systemu obejmuje moduły podstawowe, które tworzą podstawę uniwersalnej realizacji projektów przy użyciu card_1.

Moduły geodezyjne

card_1 zapewnia płynną pracę przy projekcie, od pomiarów w terenie 
po projekt gotowy do przekazania inwestorowi. 
Moduły pomiarowe są w szczególności przystosowane do 
przejrzystej i szybkiej realizacji standardowych zadań oraz 
bezpiecznego rozwiązywania wymagających problemów 
geodezyjnych, w tym obszernego protokołowania.
Dotyczy to pracy w terenie oraz w biurze. 

Moduły planów sytuacyjnych

Moduły planów sytuacyjnych card_1 wykorzystuje się do zadań 
związanych z rejestrowaniem zasobów, utworzeniem podstaw do 
pracy, projektowania, planowania, produkcji specjalistycznych 
planów sytuacyjnych zgodnych z wytycznymi, innych analiz
oraz do zapewnienia wymiany danych. 
Moduły planów sytuacyjnych zapewniają różnorodne 
możliwości realizacji oraz analiz danych
projektowych. 

Moduły GIS

Geograficzne systemy informacyjne (w skrócie GIS) — obejmują 
dane rzeczowe i geometryczne wraz z ich odniesieniami
kompleksowymi, zawartości logicznej i przestrzennymi. Dzięki 
możliwościom analizy przestrzennej generowane są nowe 
informacje. W przypadku nowych projektów, zmian lub
środków ochronnych podstawą wszystkich analiz są
zawsze udokumentowane zasoby. 

Moduły zakupu gruntów

Moduły umożliwiające zarządzanie gruntami.

Moduły NMT

Numeryczne modele terenu (NMT) pomagają w projektowaniu 
i obliczeniach dróg komunikacyjnych i krajobrazu. Również 
w dokumentacji zasobów modele terenu często zawierają 
odpowiednią ilustrację rzeczywistości. Ponadto NMT 
stosuje się do projektowania np. zbiorników 
retencyjnych, wykopów, hałd, zalewów 
i wysypisk śmieci. 

Moduły osi

Moduły projektowania i wyznaczania tras w planie sytuacyjnym. 

Moduły konstrukcji niwelety

Moduły projektowania niwelety i profili podłużnych.

Moduły przekrojów poprzecznych

Moduły projektowania i tyczenia tras w przekroju poprzecznym.

Moduły kolejowe

Moduły do opracowywania szynowych dróg komunikacyjnych. 

Moduły kosztów

Te moduły stosuje się do opracowywania ofert wynagrodzeń, 
szacowania,obliczania i rozliczeń kosztów. Szybko i łatwo
można wykonać obliczenia kosztów do instalacji 
komunikacyjnych, inżynierii budowlanej oraz powiązanych
obiektów. Na podstawie rozliczanych kosztów
można w każdej fazie projektu określić 
wynagrodzenie inżyniera. 

Moduły kanalizacyjne

Inżynierowie, projektanci i gminy wykorzystują card_1 do obliczeń 
hydraulicznych sieci kanalizacyjnej. Jako podstawę obliczeń 
wykorzystuje się przy tym uznane i sprawdzone metody
obliczeniowe FLUT i DYNA, odpowiednie do poszczególnych
zastosowań (od uzbrojenia po modernizację). Do dyspozycji
są różne sposoby wykonywania obliczeń. Od prostej
metody współczynników wartości w czasie po
złożoną dynamiczną metodę kroków
równoległych.

Moduły gospodarki wodnej

Ten obszar obejmuje moduły projektowania kanalizacji oraz 
obliczeń związanych z kanalizacją, rejestrowania szkód, oceny stanu 
oraz modernizacji kanalizacji, projektowania wodociągów wody 
pitnej, obliczeń przewodów oraz zarządzania sieciami
przewodów. Zaliczają się do tego moduły do konstrukcji,
wykonania oraz obliczeń hydraulicznych wód
powierzchniowych.

Moduły edycji rysunków

Rysunki card_1 charakteryzują się bardzo przejrzystą i bezpieczną
strukturą. Inteligentna struktura rysunku pozwala na łatwą wymianę
warstw i obiektów. Dostęp do danych jest szybki, edycja
wygodna, a widok przejrzysty dzięki doskonałej jakości. 
Bardzo duża dokładność danych rysunków zapewnia 
skuteczny eksport do innych formatów. 

Moduły widoku 3D projektu

Moduły widoku trójwymiarowego i symulacji jazdy. 

Moduły prezentacji

Te moduły służą do prezentacji, dokumentacji, powielania oraz 
archiwizacji informacji o projektach. Wszystkie informacje 
dotyczące projektu, które z reguły są zapisywane w wielu różnych 
miejscach w formie cyfrowej i analogowej, znajdują się
w jednym interfejsie. 

Symbole i obiekty

Możliwość jeszcze bardziej profesjonalnego prezentowania projektów oraz wykorzystywanie modułów do wyposażenia dróg.

Moduły wymiany danych

Moduły importowania i eksportowania danych. 

Modules Grunderwerb Schnittstellen Zeichnung Lageplan Achse GIS 3D-Projektansicht System Praesentation Kosten Profile Bahn Kanal Vermessung Wasserwirtschaft DGM Symbole und Objekte Gradiente

[Translate to Polish:] Module und Erweiterungen

[Translate to Polish:] Das card_1 System besteht aus 125 Modulen und Erweiterungen. Wir stellen Ihnen gern Ihr Paket individuell entsprechend Ihrer Wünsche zusammen. Stellen Sie uns hier Ihre Anfrage.